Kiểm soát chất lượng.

Công tác QA – QC được Iron Art tổ chức triển khai xuyên suốt quá trình sản xuất tạo thành một hệ thống nhằm đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn được thiết kế và sản xuất đáp ứng đúng hoặc vượt lên trên các yêu cầu của khách hàng.

 Hai nguyên tắc chính của quy trình:

- Thích hợp với mục đích (fit for purpose)

- Đúng ngay từ đầu ( right first time)

 

QUY TRÌNH BAO GỒM :

- Tiêu chuẩn đánh giá, bản vẽ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật;

- Quản lý tổ chức sản xuất;

- Quá trình kiểm traChất lượng nguyên vật liệu đầu vào , Dây chuyền sản xuất và chất lượng chi tiết gia công, Chất lượng thành phẩm;

Công tác QA – QC tập trung vào những nội dung chính như sau:

- Xác định yêu cầu của khách hàng;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm;

- Lập bản vẽ kỹ thuật theo các đặc điểm kỹ thuật, các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan;

- Phổ biến các tài liệu này đến các bộ phận liên quan trong quá trình sản xuất;

- Tiến hành công tác kiểm tra sản phẩm và các chi tiết cấu thành sản phẩm;

- Giải quyết tức thì các yêu cầu bổ sung, sửa đổi và khiếu nại của khách hàng;

- Duyệt xét lại thiết kế sản phẩm trên cơ sở phản hồi của khách hàng;

- Thu thập số liệu nhất quán, chứng minh và đánh giá trung thực;

- Tổ chức quản lý và thông tin sự thay đổi, cải tiến trong quá trình sản xuất;

 

Như vậy hệ thống QA – QC nhằm đạt được những giá trị sau:

- Tin cậy (reliability)

- Ổn định (maintainability)

- An toàn (safety)

- Bền vững (strength)

- Thẩm mỹ (aesthetics)

Quy trình kiểm tra – đảm bảo chất lượng ở Iron Art chúng tôi là một dòng chảy xuyên suốt lập nên một chu trình khép kín để đánh giá theo các mục tiêu được xác lập trước. Không chỉ tập trung vào việc kiểm tra tại đầu vào, đầu ra và các công đoạn sản xuất, mà nó còn phải kết hợp với các công tác, hệ thống khác liên quan (khí nén, phòng cháy nổ, môi trường…) một cách thích hợp nhằm ổn định quá trình sản xuất và tránh các khuyết điểm, hư hỏng có thể xảy ra. Đồng thời, công tác kiểm tra luôn có dữ liệu được lưu trữ cho từng sản phẩm, từng đơn hàng làm cơ sở theo dõi tình trạng sử dụng trong tương lai để có những phương án, giải pháp cải tiến chất lượng ngày một hoàn thiện.

Thép Mỹ Thuật (Nguồn: thep my thuat)
 
>