ST 13

Bàn tròn trang trí đại sảnh ( D 800 mm )
Chân thép đặc 20x20 mm
Viền thép đặc 20x40 mm
Mặt đá Marble tự nhiên dày 18 mm.
 
>