Sh-09

Kệ chữ nhật 3 tầng
Khung sắt D 12 - Hoa văn rèn Mỹ thuật
Gỗ sồi tự nhiên.
 
>