Sh-07

Kệ tam giác
Khung sắt D 12
Gỗ sồi tự nhiên
 
>