C���A C���NG - M���U 52

Hệ khung Vuông 40x40 mm
Hoa văn rèn uốn đặc 16x16 mm
Họa tiết : CNC và Đúc.
Sơn tĩnh điện.
 
>