C���A C���NG - M���U 43

Khung chính bằng thép 40x80 mm
Hoa văn rèn uốn : đặc 16x16 mm ; 8x16 mm.
Họa tiết : Đúc.
Sơn tĩnh điện - Sơn phủ nhũ đồng.
 
>