ES-60

- Vật liệu : Vuông đặc 14 x 14 mm
- Sơn tĩnh điện màu đen bóng.
 
>